Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot polio

Klassificering: 1

Preparat: Boostrix® Polio, Hexavac®, Hexyon, Imovax® Polio, Infanrix® hexa, Infanrix® Polio, INFANRIX®-IPV+Hib, Infanrix®-Polio+Hib, Pentavac, Pentavac®, Tetravac®, Vaccin mot polio, avdödat, VeroPol

ATC kod: J07BF03, J07CA02, J07CA04, J07CA06, J07CA09

Substanser: poliovirus, poliovirus typ 1, inaktiverat, poliovirus typ 1, stam Brunender, inaktiverat, poliovirus typ 1, stam Brunhilde, inaktiverat, poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat, poliovirus typ 2, inaktiverat, poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat, poliovirus typ 3, inaktiverat, poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Bedömning

Vaccination mot polio kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Vaccin mot polio baseras på avdödat poliovirus och någon risk för fosterskada borde inte föreligga. Även med levande, försvagat poliovirus har ingen ökad risk för fosterskador setts.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 71 barn vars mödrar uppgivit att de fått poliovaccin i tidig graviditet. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot 1-2 förväntade. Barnet hade en ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.