Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot varicella

Klassificering: 2

Preparat: Varilrix®, Varivax®, ZOSTAVAX

ATC kod: J07BK01, J07BK02

Substanser: varicellavirus, varicellavirus, stam Oka, levande försvagat, varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat

Bedömning

Vaccination mot varicella skall inte ske under eller månaderna före graviditet. Om vaccination skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Kongenital varicella är ett allvarligt tillstånd som kan uppstå om modern har sjukdomen mot slutet av graviditeten. Risken att barnet smittas när modern har kliniskt verifierad varicella tycks dock vara liten. Det är troligt att varicella i tidig graviditet kan leda till fosterskador men risken inte tycks vara särskilt hög.

Vaccin mot varicella bygger på levande vaccin och risken att virus går över till fostret gör att vaccination inte skall ske under graviditet. Inga epidemiologiska data över vaccination mot varicella i tidig graviditet finns publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall av sådan vaccination – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-09-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Shields KE, Galil K, Seward J, Sharrar RG, Cordero JF, Slater E. Varicella vaccine exposure during pregnancy: Data from the first 5 years of the pregnancy registry. Obstet Gynecol 2001;98:14-9. PubMed
  2. Harger JH, Ernest JM, Thurnau GR, Moawad A, Thom E, Landon MB et al. Frequency of congenital varicella syndrome in a prospective cohort of 347 pregnant women. Obstet Gynecol 2002;100:260-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter