Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vasopressin

Klassificering: 3

Preparat: Argipressin, Empressin, Pitressin, PITRESSIN DAIICHI Sankyo, Pressyn AR, Vasostrict

ATC kod: H01BA, H01BA01

Substanser: argipressin, argipressinacetat, vasopressin

Bedömning

Vasopressin skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet och denna fortsatt, kan man inte utesluta risk för fosterskada. I sådana fall bör remittering ske till specialist för en diskussion om fortsatt handläggning av graviditeten.

Bakgrund

Vasopressin har bland annat indikationen diabetes insipidus och har också en vasokonstringerande effekt. Det finns inga erfarenheter av användning av vasopressin under graviditet. Det kan inte uteslutas att kärleffekten kan leda till störning av graviditeten och även av fostrets utveckling. Preparatet bör därför inte användas under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju barn vars mödrar angett att de använt vasopressin under graviditeten. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-05-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.