Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kommentarer till studier

Författarna till ”Janusmed fosterpåverkan” analyserar och kommenterar studier som fått stort utrymme i medierna. Syftet är att underlätta tolkningen av resultaten och stödja vårdgivarna i deras information till patienterna.

Senast ändrad 2018-08-03