Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sökhjälp

Publicerat 2018-08-03

Sökning kan ske på substansnamn, preparatnamn och ATC-kod. När två tecken är skrivna i sökrutan börjar sökmotorn föreslå ord i en lista på dokument (se bild nedan). Om man skriver in två tecken och en * ( Wildcard) T.ex Do* - och klickar på sök (enter) så visas alla dokument som börjar med Do

För sökning på en hel läkemedelsgrupp välj sökning via ATC-kod. Till exempel ger sökbegreppet N03* (asterisk) en lista på samtliga dokument om antiepileptika. Se nedan för ATC-koder med tre tecken.

Klassificeringen av läkemedel i ATC-systemet medför att samma substansnamn kan ha flera olika ATC-koder, beroende på användningsområde. Under ATC-grupp finns ett antal vanliga läkemedelsgrupper förvalda. Observera att listan som visas även kan innehålla andra substanser som förekommer i kombination med vald grupp, eftersom ATC-koden gäller för kombinationspreparatet.

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

A01 Medel vid mun- och tandsjukdomar
A02 Medel vid syrarelaterade symtom
A03 Medel vid fuktionella mag-tarmsymtom
A04 Antiemetika
A05 Gallsyror och koleretika
A06 Laxantia
A07 Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer
A08 Antiobesitasmedel, exkl dietprodukter
A09 Digestionsmedel, inkl enzymer
A10 Diabetesmedel
A11 Vitaminer
A12 Mineralämnen
A13 Tonika (aptitstimulerade medel
A14 Anabola steroider
A15 Aptitstimulerande medel
A16 Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning

B Blod och blodbildande organ

B01 Antikoagulantia
B02 Hemostatika
B03 Medel vid anemier
B05 Blodsubstitut och infusionsvätskor, m m
B06 Övriga hematologiska medel

C Hjärta och kretslopp

C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C04 Medel vid perifera kärlsjukdomar
C05 Kärlskyddande medel
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

D Hud

D01 Antimykotika
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel
D03 Medel vid sår- och brännskador
D04 Klådstillande medel
D05 Medel vid psoriasis
D06 Medel vid bakteriella och virala infektioner
D07 Glukokortikoider för utvärtes bruk
D08 Antiseptika och sårmedel
D09 Medicinska förband
D10 Medel mot akne
D11 Övriga dermatologiska medel, inkl medicinska schampon

G Urin- och könsorgan samt könshormoner

G01 Medel mot infektioner och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk
G02 Övriga medel för gynekologiskt bruk
G03 Könshormoner
G04 Urologiska medel

H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner

H01 Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger
H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk
H03 Tyreoideahormoner och antityreoida substanser
H04 Pankreashormoner
H05 Medel som reglerar kalciumomsättningen

J Infektionssjukdomar

J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk
J02 Antimykotika för systemiskt bruk
J04 Medel mot mykobakterier
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk
J06 Immunsera och immunglobuliner
J07 Vacciner

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet

L01 Cytostatiska medel/cytoxiska medel
L02 Endokrin terapi
L03 Immunstimulerande medel
L04 Immunsuppresiva medel

M Rörelseapparaten

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
M02 Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor
M03 Muskelavslappande medel
M04 Giktmedel
M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar
M09 Övrikga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

N Nervsystemet

N01 Anestetika
N02 Analgetika
N03 Antiepileptika
N04 Medel vid parkinsonism
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06 Psykoanaleptika
N07 Övriga läkemedel med verkan på repellerande medel

P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

P01 Medel mot protozoer
P02 Medel vid maskinfektion
P03 Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel

R Andningsorganen

R01 Medel vid nässjukdomar
R02 Medel vid sjukdomar i strupe och svalg
R03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar
R05 Medel mot hosta och förkylning
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk
R07 Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen

S Ögon och öron

S01 Medel vid ögonsjukdomar
S02 Medel vid öronsjukdomar
S03 Medel vid ögon- och öronsjukdomar

V Varia

V01 Allergener
V03 Medel vid förgiftningar, överdoseringar m m
V04 Diagnostiska medel
V06 Näringspreparat
V07 Tekniska hjälpmedel
V08 Kontrastmedel
V09 Diagnostiska radiofarmaka
V10 Terapeutiska radiofarmaka

Senast ändrad 2018-09-28