Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azitromycin

Klassificering: A

Preparat: Azithrocare, Azithromycin 2care4, Azithromycin Actavis, Azithromycin Bijon, Azithromycin Dr. Eberth, Azithromycin for Injection, Azithromycin Jubilant, Azithromycin Krka, Azithromycin Mylan, Azithromycin Orifarm, Azithromycin Sandoz, Azithromycin STADA, Azitromax, Azitromycin Ebb

ATC kod: J01FA10

Substanser: azitromycin, azitromycin (dihydrat), azitromycin (monohydrat)

Sammanfattning

Azitromycin är associerat med QT-förlängning på EKG och därmed risk för allvarlig rytmrubbning av typen Torsades de pointes kammartakykardi. Könsskillnad har inte påvisats för just azitromycin men en känd riskfaktor för att utveckla rytmrubbningen av typ Torsades de pointes är kvinnligt kön. Försiktighet vid behandling av patienter med proarytmiska tillstånd, särskilt kvinnligt kön och hög ålder, rekommenderas.
 
Vår bedömning är att de beskrivna skillnaderna inte motiverar olika dosering eller behandling hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of azithromycin have been found.

Effects

A meta-analysis has estimated the efficacy of a 1 g single-dose of azithromycin for treatment of genital Mycoplasma genitaliuminfection (820 men, 244 women, 426 unknown sex). The efficacy, measure as pooled microbial cure, was 78.9% for men and 86.8% for women, but the difference was not statistically significant. The overall efficacy in this study was lower than in previous ones [1].

The efficacy of azithromycin in adolescents with Chlamydia trachomatis infection has been evaluated in a prospective study (99 males, 29 females; 15-19 years old). Patients received a single-dose of 1 g oral azithromycin. Azithromycin efficacy was similar, 95% among male patients and 100% among female patients [2]. A meta-analysis (in total 726 men, 817 women) has shown that azithromycin and doxycycline are equally efficacious in achieving microbial cure in treatment of genital Chlamydia trachomatisinfection in both men and women [3].

Results from a multicenter trial of single-dose azithromycin vs. ceftriaxone for uncomplicated gonorrhea, showed that cure rates were similar in men and women for azithromycin [4].

In a retrospective observational cohort study, patients (44 men, 59 women) with severe asthma or bronchiectasis were treated with clarithromycin or azithromycin in addition to their standard treatment. Men with bronchiectasis were more likely to respond (symptom score) to treatment with macrolides than women, 53% vs. 27% [5].

Daily use of 250 mg azithromycin in patients with chronic obstructive pulmonary disease has been shown to decrease acute exacerbations to same extent in men and women [6].

A study has evaluated addition of azithromycin to high-risk patients operated for chronic rhinosinusitis failing standard management (34 men, 23 women). Patients received 250 mg three times a week. All four patients who did not respond to azithromycin treatment were women. The authors speculate that there may be a sex bias to the response to azithromycin addition [7].

Adverse effects

Azithromycin use is associated with an increased risk of death from cardiovascular causes, and the risk is similar in men and women (p=0.73) [8].

Azithromycin has been associated with prolonged QT-interval and a risk of Torsades de pointes ventricular tachycardia [8]. I the Swedish PDR, it is recommended to be careful when prescribing azithromycin to patients with ongoing proarrhythmic conditions, especially women and the elderly [9]. Among the known risk factors of drug-induced ventricular arrhythmias are female sex, hypokalemia, bradycardia, base line QT-prolongation and use of other QT-prolonging drugs [10].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande azitromycin (ATC-kod J01FA10) på recept i Sverige år 2015, totalt 8 372 kvinnor och 7 291 män. Det motsvarar 1,7 respektive 1,5 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 20-24 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande azitromycin 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [11].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-12-14

Referenser

 1. Lau A, Bradshaw CS, Lewis D, Fairley CK, Chen MY, Kong FY et al. The Efficacy of Azithromycin for the Treatment of Genital Mycoplasma genitalium: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Infect Dis. 2015;61:1389-99. PubMed
 2. Beyda RM, Benjamins LJ, Symanski E, Swartz M, Risser WL, Eissa M. Azithromycin efficacy in the treatment of Chlamydia trachomatis among detained youth. Sex Transm Dis. 2014;41:592-4. PubMed
 3. Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycycline for genital chlamydial infections: a meta-analysis of randomized clinical trials. Sex Transm Dis. 2002;29:497-502. PubMed
 4. Handsfield HH, Dalu ZA, Martin DH, Douglas JM, McCarty JM, Schlossberg D. Multicenter trial of single-dose azithromycin vs ceftriaxone in the treatment of uncomplicated gonorrhea Azithromycin Gonorrhea Study Group. Sex Transm Dis. 1994;21:107-11. PubMed
 5. Coeman M, van Durme Y, Bauters F, Deschepper E, Demedts I, Smeets P et al. Neomacrolides in the treatment of patients with severe asthma and/or bronchiectasis: a retrospective observational study. Ther Adv Respir Dis. 2011;5:377-86. PubMed
 6. Han MK, Tayob N, Murray S, Dransfield MT, Washko G, Scanlon PD et al. Predictors of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation reduction in response to daily azithromycin therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2014;189:1503-8. PubMed
 7. Maniakas A, Desrosiers M. Azithromycin add-on therapy in high-risk postendoscopic sinus surgery patients failing corticosteroid irrigations: A clinical practice audit. Am J Rhinol Allergy. 2014;28:151-5. PubMed
 8. Svanström H, Pasternak B, Hviid A. Use of azithromycin and death from cardiovascular causes. N Engl J Med. 2013;368:1704-12. PubMed
 9. AZITROMAX (azithromycin). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency; 2015.
 10. Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med. 2004;350:1013-22. PubMed
 11. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson