Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetirizin

Klassificering: B

Preparat: Acura®, Cetimax, Cetirizin ABECE, Cetirizin Actavis, Cetirizin Apofri, Cetirizin Bluefish, Cetirizin Generics, Cetirizin HEXAL, Cetirizin Mylan, Cetirizin Sandoz, Cetirizin STADA®, Cetirizine Teva, Vialerg, Zanlan, Zyrlex®

ATC kod: R06AE07

Substanser: cetirizin, cetirizindihydroklorid

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för cetirizin.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är mycket begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of cetirizine have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of cetirizine have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of cetirizine have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A prospective study of consecutive patients (85 men and boys, 163 women and girls) attending allergy care showed that acute urticaria was more common in women than in men (73 vs 27%) with a predominance of middle-aged women with a history of atopic eczema. The prevalence of acute urticaria was similar in boys and girls. The drugs of choice were cetirizine and levocetirizine in children while adults more often were treated with fexofenadine, cetirizine, levocetirizine, and systemic corticosteroids [1].

Försäljning på recept

Hälften av alla tabletter innehållande cetirizin hämtas ut på recept och resten köps receptfritt. För receptfria läkemedel saknas könsspecifika användningsdata [2].,,Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande cetirizin (ATC-kod R06AE07) på recept i Sverige år 2016, totalt 54 659 kvinnor och 34 642 män. Det motsvarar 11,11 respektive 7,03 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50-74 år hos kvinnor och 85 år och äldre hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande cetirizin 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-03-23

Referenser

  1. Sánchez-Borges M, Capriles-Hulett A, Caballero-Fonseca F. Demographic and clinical profiles in patients with acute urticaria. Allergol Immunopathol (Madr). 2015;43:409-15. PubMed
  2. Concise. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2017-03-02.] länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson