Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra - lokalt

Klassificering: B

Preparat: Fucidin, Fucidin®, Fucidin®-Hydrocortison, Fucidine, Fucidin-Hydrocortison, Fucithalmic, Fucithalmic®, Fusidinsyra/Betametason Ebb, Fusidinsyra/Betametason LEO, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4

ATC kod: D06AX01, D07CA01, D07CC01, S01AA13

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fusidinsyra.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of fusidic acid have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of fusidic acid have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of fusidic acid have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögonsalva innehållande fusidinsyra (ATC-kod S01AA13) på recept i Sverige år 2015, totalt 62 686 kvinnor och 53 200 män. Det motsvarar 13 respektive 11 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgrupperna 0-4 år och 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var ögonsalva innehållande fusidinsyra 1,2 gånger vanligare hos kvinnor. [1].

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande fusidinsyra (ATC-kod D06AX01) på recept i Sverige år 2015, totalt 13 725 kvinnor och 11 030 män. Det motsvarar 2,8 respektve 2,3 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-4 år hos män och i åldersgruppen 85 år och äldre hos kvinnor. I åldersgruppen 0-19 år var kräm/salva innehållande fusidinsyra i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos pojkar och i åldersgruppen 20 år och äldre i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Kombinationsprodukter,,Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande kombination av hydrokortison och antibiotika (ATC-kod D07CA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 10 215 kvinnor och 7 640 män. Det motsvarar 2,1 respektive 1,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var kräm/salva innehållande kombination av hydrokortison och antibiotika 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [1]. ATC-koden innehåller hydrokortisonkombinationer med fusidinsyra och oxitetracyklin. Kombinationen fusidinsyra/hydrokortison utgör 55% av den totala försäljningen i denna ATC-kod [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-10-21

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson