Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydrokortison - lokalt

Klassificering: B

Preparat: Cortimyk, Daktacort®, Fenuril®-Hydrokortison, Ficortril®, Fucidin®-Hydrocortison, Fucidin-Hydrocortison, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4, Hydrokortison Apofri, Hydrokortison Evolan, Hydrokortison PharmSwed, Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL, Locoid, Locoid Crelo, Locoid Lipid, Locoid®, Mildison Lipid, Softacort, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B, Uniderm®, Xerclear, Zoviduo

ATC kod: D01AC20, D06BB53, D07AA02, D07AB02, D07CA01, D07XA01, S01BA02, S03CA04

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för hydrokortison utvärtes/topikalt.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical hydrocortisone have been found.

Effects

No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the effects of topical hydrocortisone have been found.

Adverse effects

No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical hydrocortisone have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögonsalva innehållande hydrokortison (ATC-kod S01BA02) på recept i Sverige år 2015, totalt 32 101 kvinnor och 12 401 män. Det motsvarar 6,6 respektive 2,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 60-79 år hos kvinnor och i åldersgruppen 70 år och äldre hos män. I genomsnitt var ögonsalva innehållande hydrokortison 2,6 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Fler kvinnor än män hämtade ut ögon-/öronläkemedel innehållande kombination av hydrokortison, oxitetracyklin och polymyxin B (ATC-kod S03CA04) på recept i Sverige år 2015, totalt 128 472 kvinnor och 100 314 män. Det motsvarar 26 respektive 21 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var ögon-/öronläkemedel innehållande kombination av hydrokortison, oxitetracyklin och polymyxin B 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande kombination av hydrokortison och antibiotika (ATC-kod D07CA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 10 215 kvinnor och 7 640 män. Det motsvarar 2,1 respektive 1,6 personer per tusen invånare [1]. Kombinationen hydrokortison/fusidinsyra utgör 55 % av den totala försäljningen i denna ATC-kod. Kombinationen hydrokortison/oxitetracyklin utgör 43 % [2].

Något fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande kombination av hydrokortison, karbamid och natriumklorid (ATC-kod D07XA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 2 169 kvinnor och 1 712 män. Det motsvarar 0,4 respektive 0,4 personer per tusen invånare [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-11-27

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson