Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noretisteron

Klassificering: B

Preparat: Activelle, Activelle®, Cliovelle, Estalis, Estalis®, Eviana, Femanor®, Femasekvens®, Kliogest®, Mini-Pe®, Noresmea, Noriday, Novofem®, Orthonett® Novum, Primolut®-Nor, Sequidot®, Synfase®, Synfase® 28, Synphase, Triella, Trinovum, Trinovum®, Trinovum® 28, Trisekvens, Trisekvens®

ATC kod: G03AA05, G03AB04, G03AC01, G03DC02, G03FA01, G03FB05

Substanser: noretisteron, noretisteronacetat

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for noretistherone alone or in combination with ethinylestradiol or estradiol is contraception [1-2]. Experimentally, the substance has been used by men in clinical studies of anticonception, commonly in combination with testosterone [3-4].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande noretisteron (ATC-kod G03DC02) på recept i Sverige år 2016, totalt 38 265 kvinnor och 38 män. Det motsvarar 7,8 respektive 0,01 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15–19 år hos kvinnor och i åldersgruppen 85 år och äldre hos män [5].

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande noretisteron (ATC-kod G03AC01) på recept i Sverige år 2016, totalt 14 090 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 2,9 respektive 0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 45–49 år hos kvinnor [5].

Kombinationsprodukter,,Totalt 33 436 kvinnor hämtade ut noretisteron i kombination med estradiol (ATC-koder G03FA01, G03FB05) på recept i Sverige år 2016, . Det motsvarar 2,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50–59 år hos kvinnor [5].

Noretisteron i kombination med etinylestradiol (ATC-koder G03AA05, G03AB04) på recept hämtades ut av 10 298 kvinnor i Sverige år 2016. Det motsvarar 2,1 personer per tusen invånare [5].

Uppdaterat: 2017-07-24

Litteratursökningsdatum: 2017-06-22

Referenser

  1. Mini-Pe (noretisteron). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency (MPA); 2006.
  2. NORETHISTERONE (norethisterone). Drugs.com [www]. [cited 2017-06-22]. länk
  3. Grimes DA, Lopez LM, Gallo MF, Halpern V, Nanda K, Schulz KF. Steroid hormones for contraception in men. Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD004316. PubMed
  4. Behre HM, Zitzmann M, Anderson RA, Handelsman DJ, Lestari SW, McLachlan RI et al. Efficacy and Safety of an Injectable Combination Hormonal Contraceptive for Men. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101:4779-4788. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.] länk

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson