Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zuklopentixol

Klassificering: B

Preparat: Cisordinol Depot, Cisordinol®, Cisordinol® Depot, Cisordinol-Acutard®, Clopixol, Clopixol Depot, Clopixol-Acutard

ATC kod: N05AF05

Substanser: zuklopentixol, zuklopentixolacetat, zuklopentixoldekanoat, zuklopentixoldihydroklorid, zuklopentixolhydroklorid

Sammanfattning

Zuklopentixol är ett antipsykotiskt läkemedel ur första generationen, som blockerar dopamin D2-receptorer. Det saknas studier och systematiska översikter som har analyserat skillnader i effekt eller biverkningar av zuklopentixol mellan män och kvinnor.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of zuclopenthixol have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the antipsychotic effect of zuclopenthixol have been found.

Adverse effects

Publications reporting sex differences of zuclopenthixol regarding adverse effects were not found. However, a register based study in patients older than 65 years (179 men, 356 women) did not detect any sex difference regarding the risk of death with zuclopenthixol [1].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande zuklopentixol (ATC-kod N05AF05) på recept i Sverige år 2018, totalt 3 204 män och 3 131 kvinnor. Det motsvarar 0,6 respektive 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 55-59 år hos män och 60-64 år hos kvinnor. I genomsnitt var läkemedel innehållande zuklopentixol 1,2 gånger vanligare hos män [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2019-07-20

Referenser

  1. Schmedt N, Kollhorst B, Enders D, Jobski K, Krappweis J, Garbe E et al. Comparative risk of death in older adults treated with antipsychotics: A population-based cohort study. Eur Neuropsychopharmacol. 2016;26(9):1390-1400. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-08-19.] länk

Författare: Carl-Olav Stiller, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson