Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sökhjälp

Sökning kan ske på substansnamn, preparatnamn och ATC-kod. När två tecken är skrivna i sökrutan börjar sökmotorn föreslå ord i en lista(se bild nedan). Om man skriver in två tecken och en * T.ex Do* - och klickar på sök (enter) så visas alla ord som börjar med D

För sökning på en hel läkemedelsgrupp välj sökning via ATC-kod. Till exempel ger sökbegreppet N03* (asterisk) en lista på samtliga dokument om antiepileptika. Se nedan för ATC-koder med tre tecken.

I dagsläget finns information om mer än 350 läkemedelssubstanser inom nedanstående terapiområden, se lista under Sökbara substanser.

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

A02 Medel vid syrarelaterade symtom
A03 Medel vid funktionella magtarmsymtom
A04 Antiemetika
A06 Medel vid förstoppning
A07 Antidiarroika, intestinala antiinflammatoriska och antiinfektiva medel
A08 Antiobesitasmedel, exkl. dietprodukter
A10 Diabetesmedel
A11 Vitaminer

B Blod och blodbildande organ

B01 Antikoagulantia
B02 Hemostatika
B03 Medel vid anemier

C Hjärta och kretslopp

C01 Medel vid hjärtsjukdomar
C02 Antihypertensiva medel
C03 Diuretika
C05 Kärlskyddande medel
C07 Beta-receptorblockerande medel
C08 Kalciumantagonister
C09 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

D Hudpreparat

D01 Svampmedel för utvärtes bruk
D02 Hudskyddande och uppmjukande medel
D04 Klådstillande medel
D05 Medel vid psoriasis
D06 Antibiotika och kemoterapeutika för utvärtes bruk
D07 Kortikosteroider för utvärtes bruk
D10 Medel mot akne
D11 Övriga dermatologiska medel

G Urin- och könsorgan samt könshormoner

G02 Övriga medel för gynekologiskt bruk
G03 Könshormoner
G04 Urologiska medel

H Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner

H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk
H03 Tyroideabehandling

J Antiinfektiva medel för systemiskt bruk

J01 Antibakterialla medel för systemiskt bruk
J02 Antimykotika för systemiskt bruk
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk
J07 Vacciner

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet

L01 Antineoplastiska medel
L02 Endokrinterapi
L03 Immunstimulerande medel
L04 Immunsuppressiva medel

M Rörelseapparaten

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
M04 Giktmedel
M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar

N Nervsystemet

N02 Analgetika
N03 Antiepileptika
N04 Medel vid parkinsonism
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06 Psykoanaleptika
N07 Övriga medel med verkan på nervsystemet

P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

P01 Medel mot protozoer

R Andningsorgan

R01 Medel vid nässjukdomar
R03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk

S Ögon och öron

S01 Medel vid ögonsjukdomar
S03 Medel vid ögon- och öronsjukdomar

V Övrigt

V03 Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m.

Engelsk flagga

Sökbara substanser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z