Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Miljörisken avser vid användning av ett läkemedel. Kunskapsstödet utgår från tre källor:
1. miljöinformation från europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) utredningsrapporter (European Public Assessment Report, EPAR)
2. miljöinformation på Fass.se
3. miljöriskbedömningar för vissa substanser utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier.

Med utgångspunkt från de två förstnämnda källorna saknas miljöinformation för många läkemedel. Databasen utgår från Region Stockholms arbete och kan innebära exempelvis att information om Kloka listan, rekommenderade läkemedel i Region Stockholm, har tagits med. 

Information om klassificeringen

I dokumenten får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalitet. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning togs en förteckning över miljöbelastande läkemedel Pdf, 102.3 kB.fram inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Bästa metoderna för att bekämpa antimikrobiell resistens
Läkemedelsverket
2022-11-22

Assessing the health burden of infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU/EEA, 2016–2020
European Centre for Disease Prevention and Control
November 2022

Försäljningen av antibiotika till djur har nästan halverats
Läkemedelsverket
2022-11-18

Ansträngd marknad för antibiotika: »Läge för staten att vidta åtgärder«
Läkartidningen
2022-11-14

Dessa ska tycka till om avloppsdirektivet
Läkemedelsvärlden
2022-11-09

Kommissionen skärper krav på läkemedelsrening
Läkemedelsvärlden
2022-11-08

Förkylda reningsverk släpper ut mer föroreningar
forskning.se
2022-11-04

Ny typ av antibiotika effektiv mot resistenta bakterier
forskning.se
2022-11-03

Pilotstudie för nytt reningssteg inleds i Uppsala
Svenskt Vatten
2022-10-31

Föreslår gränsvärden för utsläpp av aktiv substans
Läkemedelsvärlden
2022-10-31

Så vill TLV utforma miljöpremien
Läkemedelsvärlden
2022-10-31

Uppdaterat program ska minska antibiotikaresistensen i vården
Läkartidningen
2022-10-28

European Commission. European Green Deal: Commission proposes rules for cleaner air and water.
2022-10-26

European Commission. Proposal for a Directive amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standards Directive.
2022-10-26

Svenska Läkaresällskapet. Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Tips & inspiration för dig som är läkare. Pdf, 10.8 MB.
2022-10-12

Munthe C, Malmqvist E, Rönnerstrand B (2022) Non-prescription acquisition of antibiotics: Prevalence, motives, pathways and explanatory factors in the Swedish population. PLoS ONE 17(9): e0273117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273117

Moermond CTA, de Rooy M. The Dutch chain approach on pharmaceuticals in water: stakeholders acting together to reduce the environmental impact of pharmaceuticals. Br J Clin Pharmacol. 2022 https://doi.org/10.1111/bcp.15509

John P. Sumpter, Andrew. C. Johnson, Tamsin, J. Runnalls. Pharmaceuticals in the aquatic environment: No answers yet to the major questions. Environmental Toxicology and Chemistry 2022, https://doi.org/10.1002/etc.5421

Mer ansvarsfull försäljning av diklofenak
Apoteksföreningen
2022-06-30

När blir Välvald en riktig hållbarhetsmärkning?
Läkemedelsvärlden
2022-06-28

”Industrin sätter standard för utsläpp på egna villkor”
Läkemedelsvärlden
2022-06-14

Industriallians lanserar ny standard för utsläpp
Läkemedelsvärlden
2022-06-14

”Miljöpremiens storlek är avgörande”
Läkemedelsvärlden
2022-06-08

Skärgårdselever på läkemedelsjakt
Skärgården
2022-06-05

Försöksverksamhet för en miljöpremie i förmånssystemet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
2022-06-02

Uppdaterade riktlinjer för utveckling av nya antibiotika
Läkemedelsverket
2022-05-31

Läkemedelsverket föreslår hårda krav för miljöpremie
Läkemedelsvärlden
2022-05-31

Försöksverksamhet för miljöpremie i förmånssystemet S2021/04129 (delvis)
Delredovisning från Läkemedelsverket
2022-05-31

EMA guidance supports development of new antibiotics
European Medicines Agency
2022-05-24

Läkemedelsbranschen lanserar ett hållbarhetsmanifest
Lif
2022-05-23

Nya grepp ska rädda kvar äldre antibiotika i Sverige
Läkemedelsvärlden
2022-05-17

”Antibiotikaresistens är den största läkemedelsfrågan”
Läkemedelsvärlden
2022-05-06

Förskrivningen av antibiotika ökar svagt
Läkemedelsvärlden
2022-05-05

Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika
Läkemedelsverket
2022-05-02

Färre resistensgener efter kortare antibiotikakur
Läkemedelsvärlden
2022-04-12

Antibiotika fortsätter nedåt – Socialstyrelsens rapport ”Statistik om läkemedel 2021
2022-04-05

Recommendations for greener human medicines in the revision of the EU general pharmaceuticals legislation
Health Care Without Harm
2022-03-29

Environmental dimensions of antimicrobial resistance summary for policymakers
UN environment programme
2022-03-29

Enable-2 satsar på fyra projekt om nya antibiotika
Läkemedelsvärlden
2022-03-29

Insekter i Fyrisån bar på 33 olika läkemedelssubstanser
Uppsala universitet
2022-03-18

Wilkinson JL et al. Pharmaceutical pollution of the world’s rivers. PNAS 2022 Vol. 119 No. 8 e2113947119

Antimicrobial resistance surveillance in Europe
European Centre for disease prevention and control
World Health Organization
2022

Ingen ökning av endokardit trots mindre antibiotika
Läkemedelsvärlden
2022-02-22

Mälarenergi i samarbete för att rena avlopp från mikroföroreningar
MälarEnergi
2022-02-09

Malnes D et al. Occurrence and mass flows of contaminants of emerging concern (CECs) in Sweden's three largest lakes and associated rivers. Chemosphere Volume 294, May 2022, 133825. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133825

”Lagstiftning kan vara nödvändig”
Läkemedelsvärlden
2022-01-28

Nya regler för läkemedel till djur börjar gälla idag
Läkemedelsverket
2022-01-28

Rapportering av uppdraget delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen 2021
Läkemedelsverket
2022-01-27

Analys: Brant ökning av multiresistenta bakterier
Läkemedelsvärlden
2022-01-24

Nationell insats mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2022-01-24

Reducing antimicrobial resistance in food production: How healthcare professionals can help
Health Care Without Harm
2022-01-21

Forskare söker svar om resistens i avloppsvattnet
Extrakt
2022-01-20

Antibiotika på recept svagt nedåt även 2021
Läkemedelsvärlden
2022-01-20

Antimicrobial resistance collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis
Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0
2022-01-19

Wolfram, J., Stehle, S., Bub, S., Petschick, L.L. and Schulz, R. (2021) Water quality and ecological risk in European surface waters – Monitoring improves while water
quality decreases. Environment International 152: 106479. doi:10:1016/j.envint.2021.106479

Effektivare rening kostar miljarder
Läkemedelsvärlden
2022-01-14

Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas
Läkemedelsverket
2022-01-10

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z