Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Miljörisken avser vid användning av ett läkemedel. Kunskapsstödet utgår från tre källor:
1. miljöinformation från europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) utredningsrapporter (European Public Assessment Report, EPAR)
2. miljöinformation på Fass.se
3. miljöriskbedömningar för vissa substanser utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier.

Med utgångspunkt från de två förstnämnda källorna saknas miljöinformation för många läkemedel. Databasen utgår från Region Stockholms arbete och kan innebära exempelvis att information om Kloka listan, rekommenderade läkemedel i Region Stockholm, har tagits med. 

Information om klassificeringen

I dokumenten får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalitet. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning togs en förteckning över miljöbelastande läkemedel Pdf, 102.3 kB.fram inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Kommer antibiotikan att bita? Nytt test ska guida
Läkemedelsvärlden
2023-05-22

Nu går Stramas arbete på »export«
Läkartidningen
2023-05-08

Joakim Larsson får pris för forskningskommunikation
Läkemedelsvärlden
2023-04-14

Penicillin V ökade förekomsten av betalaktamresistens i tarmfloran
Läkartidningen
2023-04-04

Avlopp oväntat stor källa till antibiotikaresistens
forskning.se
2023-04-03

Replik: Jo, evidensen för Fysisk aktivitet på recept är stark
Läkartidningen
2023-03-31

Superkraft hos lurig bakterie nu avslöjad
forskning.se
2023-03-28

Det vetenskapliga stödet för fysisk aktivitet på recept är inte starkt
Läkartidningen
2023-03-28

Utbildning halverade äldres användning av antibiotika
forskning.se
2023-03-22

Fysisk aktivitet på recept – Så ser regeringens miljonsatsning ut
Läkartidningen
2023-03-17

Helle Håkonsen, Simone Dohle, Henric Rhedin, Tove Hedenrud. Preferences for medicines with different environmental impact – a Swedish population-based study. Environmental Advances (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.envadv.2023.100358

Far – underutnyttjad metod trots starkt vetenskapligt stöd
Läkartidningen
2023-03-14

Slut med diklofenak på apotekshyllorna
Dagens medicin
2023-02-28

”Slående starkt stöd för nya miljökrav”
Läkemedelsvärlden
2023-02-15

Sprej mot bakterier kan bli ett alternativ till antibiotika
forskning.se
2023-02-01

Försäljningen av antibiotika ökade under 2022
Folkhälsomyndigheten
2023-02-01

Rörliga proteiner ledtråd till antibiotikaresistens
forskning.se
2023-01-27

Region Stockholms läkemedelskommitté. Kloka listan 2023. Miljöeffekter av läkemedel. Vad kan man som förskrivare göra?
2023-01-23

Helwig, K, Niemi, L, Stenuick, J-Y, et al. (2023), Broadening the perspective on reducing pharmaceutical residues in the environment. Environ Toxicol Chem. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/etc.5563

Tungt medicinerade uttrar i Norrbottens vattendrag
Svt nyheter
2023-01-15

Så får uttrarna i sig rester av läkemedel
Svt nyheter
2023-01-15

Rester av antibiotika i vatten hot mot människors hälsa
forskning.se
2023-01-10

Uthålliga bakterier försvårar behandling med antibiotika
forskning.se
2023-01-09

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z