Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akamprosat

Sammanfattning

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-14] Kollat