Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensoylperoxid

Sammanfattning

Fara 3 P 0 B 0 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Brevoxyl (bensoylperoxid) (hämtad 2013-11-25).

Fara

Persistens: "Ready biodegradation = 84% in 21d (OECD 301C, Chem Inspect Test Inst 1992)."

Bioackumulation: Log Pow = 3,43.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia magna) 70 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2010. PEC/PNEC = 1,56 vilket ger risken medelhög.

Ingen ny miljöinformation för bensoylperoxid finns publicerad på Fass.se (2018-07-02). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-09-04] Enligt Concise verkar försäljningen totalt apotek vara ganska stabil över åren 2013-2017 med tanke på att risken är uträknad från försäljningen 2010. [Helena Ramström 2018-07-02] Ingen ny Fass-info eller assessment report. Finns arkivinfo. Ändrat miljörisk från 2013 till 2010 enligt arkivinfo. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat. Kombpreparat finns. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 vid lindrig till medelsvår akne i avsnittet Hud- och könssjukdomar. Is recommended in The Wise List 2015 for light-medium acne in the therapy section "Dermatological and Venereal Disease."