Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buspiron

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-23] Kollat.