Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ondansetron

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zofran (ondansetron) (hämtad 2019-01-16).

Fara

Persistens: "Inherent degradability: 19% degradation in 28 days (OECD 302). Soil Metabolism: 20-99.9% degradation in 64 days (TAD 3.12). Hydrolysis: 50% degradation (pH 7) > 1 year (TAD 3.09). Ondansetron is not readily degradable nor inherently biodegradable. The phrase “Ondansetron is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Dow at pH 5 = 0.23, Log Dow at pH 7 = 1.00, Log Dow at pH 9 = 1.26."

Toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC kronisk toxicitet 320 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. "PNEC (μg/L) = lowest NOEC/100, where 100 is the assessment factor applied for two long-term NOECs when such results have not been generated from that showing the lowest L(E)C50 of the short-term tests. The lowest NOEC for water flea (= 320 μg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the two tested species." PEC/PNEC = 0,0007 vilket ger risken försumbar. ECHA:s riktlinjer anger att AF 50 ska användas vid data för två långtidsstudier. Om AF 50 används blir risken också försumbar (PEC/PNEC = 0,00035).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm