Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sugammadex

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-13] Kollat av Siv