Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triamcinolon

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Toxicitetsstudier på fisk saknas varför miljörisken inte kan beräknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-25] Ska var signerad då T-värdet har ändrats