Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Zidovudin

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-31] ATCkod J