Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial – läkemedel och miljö

Patientinformation

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Använder du läkemedel?

 

En patientbroschyr om kassation av läkemedel.

Broschyren i pdf-format

Beställ broschyren

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Skydda miljön, släng rätt!

 

En broschyr till de som ordinerats hormonbaserat preventivmedel eller hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Utgiven år 2013 av Stockholms läns landsting.

Broschyren i pdf-format
För utskrift
För läsning

Beställ broschyren

Läkemedelsgenomgång – checklista

Kan mitt läkemedel skada miljön?


En patientbroschyr med vanliga frågor och svar om läkemedel och miljö (utgiven av Stockholms läns landsting år 2008, uppdaterad 2012).

Skriv ut broschyren som pdf
Läs broschyren på skärmen (pdf)