Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär dig mer om läkemedlens miljöpåverkan

Våra informatörer har inte längre möjlighet att åka ut till arbetsplatser i öppenvården för att fortbilda om läkemedels miljöpåverkan. I stället hänvisar vi till webbutbildningen. Vissa sjukhus kommer dock att fortsätta med updates om läkemedels miljöpåverkan (lunchföreläsningar). En annan möjlighet är att delta i Hållbarhetsavdelningens "miljöutbildningar för sjuksköterskor och läkare" där även läkemedels miljöpåverkan ingår (halvdagsutbildning).

Webbutbildningen

Den webbaserade utbildningen om läkemedel och miljö finns på Lärtorget.

Updates på sjukhusen 2021

Digital föreläsning har varit för 2021.
Kontaktperson: Sandra Chesley, sandra.chesley@regionstockholm.se

Danderyds sjukhus
Kontaktperson: Pauline Raaschou, pauline.raaschou@ds.se

Miljöutbildning för läkare och sjuksköterskor

Kontaktperson: Johanna Borgendahl, Region Stockholm, Hållbarhet och internationella frågor johanna.borgendahl@regionstockholm.se

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska:

  • förstå bakgrunden till problemet med läkemedels miljöpåverkan
  • veta hur Region Stockholm hanterar problemet
  • veta hur du själv kan bidra.

Utbildningen tar omkring 1 timme. Kassering av läkemedel nämns kortfattat. Huvudvikten ägnas åt läkemedel som används och hamnar i våra vattendrag när de lämnar kroppen via urinen/avföringen->toaletten->avloppsreningsverk->vattendrag.

Arbetsmiljöfrågor kring läkemedel, det vill säga vilka läkemedel som kan förorsaka allergier hos personal som delar eller krossar tabletter och liknande problem, finns inte med i denna utbildning.

Frågor skickas till janusredaktionen: janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se

Senast ändrad