Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lästips

Diclofenac in fish: blood plasma levels similar to human therapeutic levels affect global hepatic gen expression
Cuklev F, Kristiansson E, Fick J, Asker N, Förlin L, Larsson DG. Environ Toxicol Chem. 2011 Sep;30(9):2126-34. doi: 10.1002/etc.599. Epub 2011 Jul 18.

Fass.se
Produktinformation från Läkemedelsindustriföreningen. För omkring hälften av substanserna på svenska marknaden finns miljöinformation.

Läkemedel i miljön
Läkemedelsboken. Utgiven av Läkemedelsverket.

Miljöpåverkan från läkemedel – Vad vi vet och vad vi kan göra
En bok skriven av Åke Wennmalm, professor och f d miljödirektör i Stockholms läns landsting. Utgiven år 2009.

MistraPharma.se
Svenskt forskningsprogram som arbetat med att identifiera humanläkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem och hantera risken för antibiotikaresistensutveckling i miljön. MistraPharma har också föreslagit strategier för riskhantering, med särskilt fokus på förbättrade testkrav och reningstekniker. Startade år 2008 och avslutades 2015.

Results from the Swedish National Screening Programme 2010
Subreport 3. Pharmaceuticals

Svenska Miljöinstitutets (IVL) och Naturvårdsverkets screeningundersökning av 101 läkemedel i avloppsvatten, ytvatten, biota och dricksvatten. Utgiven 2011.

Selection of resistant bacteria at very low antibiotic concentrations
Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D et al. PLoS Pathog. 2011 Jul;7(7):e1002158. Epub 2011 Jul 21

Senast ändrad