Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vad kan man som förskrivare göra för att minska miljöpåverkan av läkemedel?

 • I Kloka listan (Region Stockholms lista över rekommenderade läkemedel) finns råd om hälsosamma levnadsvanor.
 • I Kloka listan finns råd om icke-farmakologiska insatser såsom KBT (kognitiv beteendeterapi) vid exempelvis sömnstörningar.
 • Följa Kloka listan – miljöaspekten har beaktats.
 • Skriva ut startförpackning/mindre förpackning vid ny långtidsterapi när så är praktiskt möjligt.
 • Skriva ut refillförpackning om det finns.
 • Inte skriva ut mer läkemedel än vad som går åt. Iterera hellre receptet vid osäkerhet.
 • Utvärdera läkemedelsbehandling regelbundet. Läkemedel som saknar aktuell indikation eller har otillräcklig effekt ska sättas ut, vilket är positivt för patienten och minskar miljöpåverkan av läkemedel.
 • Genomföra läkemedelsgenomgångar.
 • För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa. Relevanta odlingar viktigt för att kunna välja antibiotikum som har god effekt med så smalt spektrum som möjligt. Se vidare strama.se.
 • Kassera läkemedel på rätt sätt. Ansvaret för att läkemedelsavfall hanteras på rätt sätt ligger på den enskilda verksamheten. Observera att också använda läkemedel, exempelvis läkemedelsinnehållande plåster, p-ringar, hormonspiraler, och pulverinhalatorer, ska kasseras som läkemedelsavfall, då de efter användning fortfarande innehåller mycket läkemedel. Detta gäller även använda tuber med läkemedelsinnehållande kräm/salva. Patienter uppmanas att lämna in sitt läkemedelsavfall till apotek.

Läs och lär mer

 1. Kloka listan
 2. Fysisk aktivitet på recept (FaR), Folkhälsomyndigheten
 3. Ramström H. Interventioner för att minska miljöpåverkan av läkemedel. 2021. Interventioner för att minska miljöpåverkan av läkemedel - Janusinfo.se
 4. Svenska Läkaresällskapet. 2022. Klimat och hållbarhet i det kliniska arbetet. Tips & inspiration för dig som är läkare.Pdf, 10.8 MB.
 5. Cussans A, Harvey G, Kemple T, Tomson M. Interventions to reduce the environmental impact of medicines: A UK perspective. The Journal of Climate Change and Health. Volume 4, October 2021, 100079
 6. Ulfvarson J, et al. Controlled withdrawal of selective serotonin reuptake inhibitor drugs in elderly patients in nursing homes with no indication of depression. Eur J Clin Pharmacol. 2003;59:735–740.
 7. Region Stockholms utbildning ”Läkemedelsgenomgångar” på Lärtorget, SLL - GRADE Portal
 8. Strama – samverkan mot antibiotikaresistens, Strama Stockholm - Janusinfo.se och nationella Strama, Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens

Senast ändrad