Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

ATC-grupper miljö och läkemedel

En överblick på ATC-koder (ATC-grupper).

Betareceptorblockerare (C07)

Blodfettsänkare (C10)

Antibiotika (J01)

Antimykotika (J02)

NSAID (M01A)

Antidepressiva (N06A)

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Stockholms läns landsting

Senast ändrad 2018-08-28