Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial – läkemedel och miljö

För förskrivare

Läkemedelsgenomgång – checklista

Miljö och läkemedel

 

Om Stockholms läns landstings databas med information om läkemedels miljöpåverkan. Underlättar för exempelvis läkemedels­kommittéer att ta hänsyn till miljö­aspekten i sina rekommendationer. Databasen finns på www.janusinfo.se/miljo och är öppen för alla. 

Broschyren i pdf-format
För utskrift
För läsning

Läkemedels­genomgångar

Miljöpåverkan från läkemedel

 

Boken är skriven av Åke Wennmalm professor och fd miljödirektör i Stockholms läns landsting (SLL). Utgiven år 2010. Den är gratis för anställda inom SLL, för övriga är kostnaden 200 SEK.

Beställ boken via e-post

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Nationella lustgaskonsortiet

 

Broschyren från år 2009 ges ut av Nationella lustgas­konsortiet, ett samarbetsforum för alla landsting och regioner som vill arbeta aktivt med att minska sina lustgasutsläpp.

Broschyren beskriver lustgasens användnings­områden och miljöpåverkan samt hur man kan arbeta för att minimera utsläppen.

Skriv ut/läs broschyren som pdf
Beställ broschyren via e-post

Patientinformation

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Använder du läkemedel?

 

En patientbroschyr om kassation av läkemedel.

Broschyren i pdf-format

Beställ broschyren

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Skydda miljön, släng rätt!

 

En broschyr till de som ordinerats hormonbaserat preventivmedel eller hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Utgiven år 2013 av Stockholms läns landsting.

Broschyren i pdf-format
För utskrift
För läsning

Beställ broschyren

Läkemedelsgenomgång – checklista

Kan mitt läkemedel skada miljön?

 

En patientbroschyr med vanliga frågor och svar om läkemedel och miljö (utgiven av Stockholms läns landsting år 2008, uppdaterad 2012).

Skriv ut broschyren som pdf
Läs broschyren på skärmen (pdf)

Beställ broschyren
Ange om du vill ha broschyren med eller utan lådställ. Ett lådställ rymmer cirka 50 broschyrer.