Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär dig mer om läkemedlens miljöpåverkan

Våra informatörer har inte längre möjlighet att åka ut till arbetsplatser i öppenvården för att fortbilda om läkemedels miljöpåverkan. I stället hänvisar vi till webbutbildningen. Vissa sjukhus kommer dock att fortsätta med Up dates om läkemedels miljöpåverkan (lunchföreläsningar). En annan möjlighet är att delta i Hållbarhetsavdelningens "miljöutbildningar för sjuksköterskor och läkare" där även läkemedels miljöpåverkan ingår (halvdagsutbildning).

Webbutbildningen

Den webbbaserade utbildningen om läkemedel och miljö finns på Lärtorget
med inloggning (e-tjänstekort)
utan inloggning

Up Dates på sjukhusen 2018

Karolinska universitetssjukhuset Solna den 25 september.
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge den 2 oktober.
Kontaktperson: Marzieh Javadzadeh,
marzieh.javadzadeh@sll.se

Danderyds sjukhus (Inget datum bestämt ännu)
Kontaktperson: Pauline Raaschou, pauline.raaschou@ds.se

Miljöutbildning för läkare och sjuksköterskor

Kontaktperson: Johanna Borgendahl, SLL Hållbarhet
johanna.borgendahl@sll.se

Om utbildningen

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska:

  • förstå bakgrunden till problemet med läkemedels miljöpåverkan
  • veta hur Stockholms läns landsting hanterar problemet
  • veta hur du själv kan bidra.

Utbildningen tar omkring 1 timme. Kassering av läkemedel nämns kortfattat. Huvudvikten ägnas åt läkemedel som används och hamnar i våra vattendrag när de lämnar kroppen via urinen->toaletten->reningsverk->vattendrag.

Arbetsmiljöfrågor kring läkemedel, det vill säga vilka läkemedel som kan förorsaka allergier hos personal som delar eller krossar tabletter och liknande problem finns inte med i denna utbildning.

Frågor skickas till janusredaktionen: janusredaktionen.hsf@sll.se

Uppdaterad: 2018-10-03