Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fortbildning

Fortbildning

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd samt av andra aktörer inom Stockholms läns landsting, anordnar fortbildningar och seminarier. Fortbildningarna riktar sig till läkare och sjuksköterskor verksamma i Stockholms län. Alla aktiviteter är producentoberoende och de allra flesta är helt kostnadsfria.

Filmat material

  • Graviditet och läkemedel – psykiatri

  • Läkemedelsbehandling för de mest sjuka äldre – en geriatrisk diskussion

  • Inhalera rätt