Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anna Bergman

Publicerat 2018-03-07

Kurskoordinator RPO/NPO
anna.ma.bergman@regionstockholm.se
Enheten Kunskapsstyrning och -stöd
Avdelningen Kunskapsutveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ana Recarey. Foto Anna Molander

Senast ändrad