Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvalitetsdialog med primärvården

Publicerat 2021-02-02

Fortbildningsverksamheten med informationsapotekare och informationsläkare som erbjudit vårdcentralerna regelbundna besök med föreläsningar och förskrivningsuppföljning har tyvärr upphört.

Vi erbjuder istället målgruppsinriktade webbinarier inom aktuella teman såsom till exempel Kloka listan, viktiga Kloka råd och Pascal. Dessa kommer hållas med hjälp av ett team med kvalitetsapotekare och datum för dessa webbinarier kan hittas i kalendariet. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och kommer successivt utvecklas i nära samarbete med Stockholms vårdcentraler och Akademiskt Primärvårdscentrum.

Strama Stockholm erbjuder fortsatt uppsökande, målgruppsinriktad fortbildningsverksamhet inom antibiotikaområdet.

Har ni frågor om dessa webbinarier, kring hanteringen av uppföljningssystemen eller önskemål om ämnen som skall tas upp, kontakta lokalt eller temaansvarig kontaktperson enligt nedan:

Senast ändrad

Kontakta Läkemedelskvalitet
För mer information, kontakta våra kurskoordinatorer: