Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Margareta Holmström, docent, överläkare, ordförande
Koagulation, Medicinsk enhet Hematologi
Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@regionstockholm.se

Sarah Balster, överläkare
VO Internmedicin, Södertälje sjukhus

Pernilla Frid,
ST-läkare
Täby Centrum Doktorn

Farahnaz Ghalebandi, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Eva-Lotta Hempel, överläkare
ASIH Capio Dalen

Hans Johnsson, docent, överläkare
ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset

Karl-Gösta Ljungström, docent, specialistläkare

Katri Rosenthal-Aizman, ST-läkare
ME Klinisk farmakologi
Karolinska universitetssjukhuset 

Eli Westerlund, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus