Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärta och reumatiska sjukdomar

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Lena Bäckström, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral

Per Fürst, överläkare
Palliativ vård, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, överläkare
Spondartritsjukdomar, ME Gastro hud reuma
Karolinska universitetssjukhuset

Karl Åke Jansson, docent, överläkare
Tema Akut och reparativ medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Marika Kvarnström, med dr, överläkare
Centrum för reumatologi
Akademiskt specialistcentrum, SLSO

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
Smärta barn, ME PMI-Barn perioperativ
Funktion Barn PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Jan Persson, med dr, överläkare
ME PMI-Barn perioperativ
Funktion Barn PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare,
Högspecialiserad smärtvård, ME Intensivvård Thoraxoperation
Funktion PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
Högspecialiserad smärtvård, ME Intensivvård Thoraxoperation
Funktion PMI, Karolinska universitetssjukhuset