Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärta och reumatiska sjukdomar

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Lena Bäckström, distriktsläkare
Ektorps vårdcentral

Christine Fransson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Per Fürst, överläkare
Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
PF Spondartritsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Karl Åke Jansson, docent, överläkare
PO Rekonstruktiv ortopedi, Karolinska universitetssjukhuset

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
FE Smärta barn, FO Barn PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Jan Persson, med dr, överläkare
FE Beteendemedicin, FO Medicinsk psykologi,
Karolinska universitetssjukhuset

Nanna de Rezende Strander, bitr överläkare, FE-chef
FE Högspecialiserad smärta, FO Perioperativ medicin
och smärta, Karolinska universitetssjukhuset

Bo Ringertz, docent, överläkare
PF Artritsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Sjödahl, distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
FE Högspecialiserad smärtvård, FO Perioperativ medicin
och smärta, Karolinska universitetssjukhuset