Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perioperativ medicin och intensivvård

Daniel Törnberg, med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@sll.se

Jonas Berner, med dr, överläkare
FO Barn perioperativ medicin och intensivvård
Karolinska universitetssjukhuset

Eva Christensson, överläkare
FO Buk, neuro och ÖNH-operation, PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Jan-Erik Crotto, med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Visby lasarett

Andreas Gidlöf, med dr, överläkare
FE Intensivvård Solna, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Juhasz Haverinen, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Michael Lagerkranser, docent, specialistläkare

Åke Norberg, med dr, överläkare
FE Övre buk och urologoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Marianne Segander, leg apotekare
Produktion och verksamhetsanalys, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
Anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Lars Sundholm, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Inga Tjäder, med dr, överläkare
FE Intensivvård Huddinge, PMI, Karolinska universitetssjukhuset