Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anestetika, vätsketerapi och nutrition

Daniel Törnberg, med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@sll.se

Eva Christensson, bitr överläkare
FO Buk, neuro och ÖNH-operation, PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Jan-Erik Crotto, med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Visby lasarett

Andreas Gidlöf, med dr, bitr överläkare
FE Intensivvård Solna, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Johannes Jacks, bitr överläkare
FE Barnintensivvård BIVA, FO Barn PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Maria Juhasz Haverinen, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Michael Lagerkranser, docent, specialistläkare

Silvia Lindqvist Nunes, med dr, överläkare
Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Åke Norberg, med dr, överläkare
FE Övre buk och urologoperation, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Marianne Segander, leg apotekare
Produktion och verksamhetsanalys, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
Anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Lars Sundholm, överläkare
VO Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset

Inga Tjäder, med dr, överläkare
FE Intensivvård Huddinge, PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Per Wallén, överläkare
Anestesikliniken, S:t Görans sjukhus

Annika Wilking Lindh, med dr, överläkare
FE Gynekologi, ÖNH och öppenvårdsoperation, PMI,
Karolinska universitetssjukhuset