Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gastroenterologiska sjukdomar

Mikael Lördal, med dr, överläkare, ordförande
Medicinkliniken, Danderyds sjukhus
mikael.lordal@sll.se

Francesca Bresso, med dr, överläkare
PO Gastro hud reuma, Karolinska universitetssjukhuset

Johan Holm, ST-läkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Jasinski, allmänläkare
Husläkarmottagningen, Sophiahemmet

Marjo Kapraali, med dr, överläkare
VO Geriatrik-Medicin, Södertälje sjukhus

Perjohan Lindfors, med dr, specialistläkare
Sollentuna specialistklinik

Petter Malmborg, med dr, överläkare
Enheten för pediatrisk gastroenterologi, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Dag Stockeld, docent, överläkare
Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus

Charlotte Söderman, med dr, överläkare
Medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Siobhan Wallhuss, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Sigurd Vitols, adj professor, specialistläkare
Karolinska Institutet och SBU