Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektionssjukdomar

Kristina Nilsson, överläkare, ordförande
Infektion, Danderyds sjukhus
kristina.nilsson@sll.se

Maria Amér, överläkare
Infektionssjukvård, Visby lasarett

Paulina Dalemo, bitr överläkare
PO Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Jesper Ericsson, överläkare
Infektion, Danderyds sjukhus

Jaran Eriksen, med dr, specialistläkare
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Margareta Eriksson, docent, överläkare
PF Barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granath, med dr, överläkare
PF Öron, hörsel och balans vuxen, Karolinska universitetssjukhuset

Annika Hahlin, leg apotekare
Strama Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hani Khalifa, distriktsläkare
Husläkarna Roslags Näsby

Owe Källman, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm

Elisabeth Löfvenborg, specialistläkare
Capio geriatrik Löwet, Löwenströmska sjukhuset

Christer Norman, specialist i allmänmedicin
Salems vårdcentral samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Alexandros Petropoulos, specialistläkare
FO Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitets-
laboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset

Malin Rinder, med dr, överläkare
FO Akutsjukvård barn, Karolinska universitetssjukhuset