Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt

Rickard Malmström

T f ordförande
Rickard Malmström
Docent, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Siobhan Wallhuss

Farmaceutisk sekreterare
Siobhan Wallhuss
Leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
siobhan.wallhuss@sll.se

Postadress:
Region Stockholms läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm