Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

LOK

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Enligt lag skall det i varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom läkemedelskommittéernas nationella nätverk, LOK, samverkar alla landets läkemedelskommittéer med en bred ansats kring strategiskt viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

Kontakt

Ordförande LOK

Maria Palmetun Ekbäck
lakemedelskommitten@regionorebrolan.se           

Sveriges läkemedels­kommittéer