Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beslut om nationell samverkan

NT-rådet beslutar om läkemedel och indikationer som identifieras i Horizon scanning eller nomineras av regioner ska omfattas av nationell samverkan och hanteras i den nationella processen för ordnat införande.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Så fattas beslut om nationell samverkan

Senast ändrad