Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Diagnosgrupp

NT-rådets rekommendationer sorterade efter sjukdom.

Tumörsjukdomar

  1. Urinblåse- och urinvägscancer

Övriga diagnosgrupper

  1. Hematologiska sjukdomar
  2. Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter
  3. Njursjukdomar
  4. Psykisk hälsa