Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Horizon scanning

Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges regionerna och NT-rådet.
Mer om Horizon scanning »
Läkemedelskandidater utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter »

Tidiga bedömningsrapporter

 

Klicka på kolumnrubriken för att sortera