Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Dupixent (dupilumab)

Dupixent är avsett för behandling av atopisk dermatit och svår astma.

Det nationella ordnade införandet för Dupixent vid atopisk dermatit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Dupixent vid atopisk dermatit har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »