Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nucala (mepolizumab)

Mepolizumab (Nucala) är indicerat som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »