Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet en rekommendation till regionerna om användning.

Mer om rekommendationer »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

axikabtagenciloceucel

Yescarta

lymfom

2019-09-06

andexanet alfa

Ondexxya

antidot NOAK

2020-10-16

avelumab

Bavencio

merkelcellskarcinom

2021-01-15

avelumab

Bavencio

kombination med Inlyta (axitinib) vid avancerad njurcellscancer

2021-01-15

bulevirtid

Hepcludex

hepatit D

2020-11-26

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

2019-06-05

benralizumab

Fasenra

astma

2020-02-07

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

2021-01-15

darvadstrocel

Alofisel

Mb Crohn

2018-06-28

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2019-10-10

nusinersen

Spinraza

spinal muskelatrofi

2019-06-04

nivolumab

Opdivo

huvud- och halscancer i andra linjen

2017-06-21

nivolumab

Opdivo

kombination med ipilimumab (Yervoy) vid avancerad njurcellscancer

2021-01-15

obinutuzumab

Gazyvaro

lymfom

2018-05-21

okrelizumab

Ocrevus

multipel skleros

2018-11-29

onasemnogen-abeparvovek

Zolgensma

spinal muskelatrofi

2020-06-23

pembrolizumab

Keytruda

melanom

2021-01-15

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant behandling av melanom

2021-01-15

pembrolizumab

Keytruda

kombination med Inlyta (axitinib) vid avancerad njurcellscancer

2021-01-15

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer

2019-01-17

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer första linjen

2020-05-29

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer adjuvant

2019-01-04

pixantron

Pixuvri

lymfom

2016-05-04

polatuzumab vedotin

Polivy

lymfom

2020-09-11

reslizumab

Cinqaero

astma

2020-02-07

teduglutid

Revestive

korttarmssyndrom

2015-03-24

tisagenlekleucel

Kymriah

akut lymfatisk leukemi

2019-05-17

tezakaftor/ivakaftor

Symkevi

cystisk fibros

2019-06-29

trastuzumab emtansin

Kadcyla

bröstcancer

2020-03-20

tisagenlekleucel

Kymriah

diffust storcelligt B-cellslymfom

2020-04-29

tafamidis

Vyndaqel

transtyretinamyloidos vid kardiomyopati, 61 mg

2020-11-30

vismodegib

Erivedge

basalcellscarcinom

2016-05-17

volanesorsen

Waylivra

familjär kylomikronemi

2020-06-23

varicella-zostervirus

Shingrix

bältros

2020-12-14

dupilumab

Dupixent

astma

2020-02-07

durvalumab

Imfinzi

icke-småcellig lungcancer

2019-01-04

dextrometorfan/kinidin

Nuedexta

amyotrofisk lateral skleros

2018-03-02

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

2017-11-17

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2016-09-01

emtricitabin/tenofovirdisoproxil

emtricitabin/ tenoforvirdisoprostil

hiv

2018-06-11

elosulfas alfa

Vimizim

mukopolysackaridos typ IVA

2020-06-24

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2020-06-26

erenumab

Aimovig

migrän

2021-01-18

fremanezumab

Ajovy

migrän

2021-01-18

gemtuzumabozogamicin

Mylotarg

akut myeloid leukemi

2019-03-07

genmodifierade autologa stamceller

Zynteglo

β-thalassemi

2020-11-30

galkanezumab

Emgality

migrän

2021-01-18

irinotekan

Onivyde

pankreascancer

2018-03-02

inotuzumab ozogamicin

Besponsa

akut lymfatisk leukemi

2018-05-16

ipilimumab

Yervoy

kombination med nivolumab (Opdivo) vid avancerat melanom

2017-04-07

ivakaftor

Kalydeco

cystisk fibros

2019-06-29

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2020-06-26

ipilimumab

Yervoy

kombination med nivolumab (Opdivo) vid avancerad njurcellscancer

2020-06-25

ibrutinib

Imbruvica

mantelcellslymfom

2017-12-28

kanakinumab

Ilaris

kryopyridinassocierat periodiskt syndrom

2015-11-05

kanakinumab

Ilaris

juvenil artrit

2015-11-05

kaplacizumab

Cablivi

trombotisk trombocytopen purpura

2019-09-06

lumakaftor/ivakaftor

Orkambi

cystisk fibros

2018-06-29

lutetium(177Lu)oxodotreotid

Lutathera

pankreascancer

2018-09-18

larotrektinib

Vitrakvi

solida tumörer

2020-11-02

mepolizumab

Nucala

astma

2020-02-07

nivolumab

Opdivo

njurcellscancer

2017-04-01

nivolumab

Opdivo

kombination med ipilimumab (Yervoy) vid avancerat melanom

2017-04-07

nivolumab

Opdivo

melanom

2021-01-15

nivolumab

Opdivo

adjuvant behandling av melanom

2021-01-15

brolucizumab

Beovu

makuladegeneration

2021-01-29

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2020-06-26

ravulizumab

Ultomiris

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

2021-02-05

ravulizumab

Ultomiris

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2021-02-05

eculizumab

Soliris

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

2021-02-05

eculizumab

Soliris

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2021-02-05

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2021-02-16

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2021-02-16

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2021-02-12

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2021-02-12

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2021-02-12

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

bröstcancer

2021-02-19

inklisiran

Leqvio

hyperlipidemi

2021-03-01

givosiran

Givlaari

akut hepatisk porfyri

2021-03-11

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer neoadjuvant

2021-03-12

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer metastaserad

2021-03-12

inotersen

Tegsedi

amyloidos med polyneuropati

2021-03-17

patisiran

Onpattro

amyloidos med polyneuropati

2021-03-17

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2021-03-31

pertuzumab/trastuzumab

Phesgo

bröstcancer metastaserad

2021-03-12

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Kaftrio

cystisk fibros

2021-03-31

pertuzumab/trastuzumab

Phesgo

bröstcancer neoadjuvant

2021-03-12

asfotas alfa

Strensiq

hypofosfatasi

2021-03-31

atezolizumab

Tecentriq

i kombination med bevacizumab vid hepatocellulär cancer

2021-04-16

risdiplam

Evrysdi

spinal muskelatrofi

2021-04-26

pembrolizumab

Keytruda

Hodgkins lymfom

2021-05-11

nivolumab

Opdivo

Hodgkins lymfom

2021-05-11

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2021-05-11

pembrolizumab

Keytruda

kolorektalcancer

2021-05-24

nivolumab

Opdivo

esofaguscancer

2021-05-24

voretigene neparvovek

Luxturna

hereditär retinaldystrofi

2021-06-01

dinutuximab beta

Qarziba

högriskneuroblastom

2021-06-11

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

2021-06-28

esketamin

Spravato

depression

2021-06-30

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2021-07-01

filgotinib

Jyseleca

reumatoid artrit

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

urotelial cancer

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

i kombination med karboplatin och etoposid vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

trippelnegativ bröstcancer

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2021-07-01

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2021-07-01

upadacitinib

Rinvoq

reumatoid artrit

2021-07-01

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2021-07-01

durvalumab

Imfinzi

i kombination med karboplatin och etoposid vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer

2021-07-01

pembrolizumab

Keytruda

urotelial cancer

2021-07-01

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2021-07-01

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2021-07-01

avelumab

Bavencio

urotelial cancer

2021-07-01

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2021-07-01

nivolumab

Opdivo

urotelial cancer

2021-07-01

blinatumomab

Blincyto

akut lymfatisk leukemi

2021-07-01