Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet en rekommendation till regionerna om användning.

Mer om rekommendationer »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Substans Läkemedel Indikation Datum

kanakinumab

Ilaris

kryopyridinassocierat periodiskt syndrom

2015-11-05

kanakinumab

Ilaris

juvenil artrit

2015-11-05

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2021-03-31

kaplacizumab

Cablivi

trombotisk trombocytopen purpura

2021-09-30

lumakaftor/ivakaftor

Orkambi

cystisk fibros

2018-06-29

lutetium(177Lu)oxodotreotid

Lutathera

pankreascancer

2018-09-18

larotrektinib

Vitrakvi

solida tumörer med NTRK-genfusioner

2020-11-02

mepolizumab

Nucala

astma

2021-09-01

nivolumab

Opdivo

lungcancer, 2:a linjen, icke-småcellig

2021-07-01

nivolumab

Opdivo

njurcellscancer, 2:a linjen

2017-04-01

nivolumab

Opdivo

malignt melanom, avancerat

2021-01-15

nivolumab

Opdivo

melanom, adjuvant

2021-01-15

nivolumab

Opdivo

esofaguscancer

2021-05-24

nusinersen

Spinraza

spinal muskelatrofi

2019-06-04

nivolumab

Opdivo

huvud- och halscancer, 2:a linjen

2017-06-21

nivolumab

Opdivo

urotelial cancer

2021-07-01

nivolumab

Opdivo

Hodgkins lymfom

2021-05-11

nivolumab

Opdivo

malignt melanom avancerat, kombination med Yervoy

2021-09-15

nivolumab

Opdivo

lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig

2021-07-01

obinutuzumab

Gazyvaro

follikulärt lymfom

2018-05-21

okrelizumab

Ocrevus

multipel skleros

2018-11-29

onasemnogen-abeparvovek

Zolgensma

spinal muskelatrofi

2021-09-06

pembrolizumab

Keytruda

esofaguscancer, 1:a linjen

2021-08-30

pembrolizumab

Keytruda

lungcancer, 2:a linjen, icke-småcellig

2021-07-01

pembrolizumab

Keytruda

malignt melanom avancerat

2021-01-15

pembrolizumab

Keytruda

melanom, adjuvant

2021-01-15

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2020-06-26

axikabtagenciloceucel

Yescarta

storcelligt B-cellslymfom

2019-09-06

avelumab

Bavencio

merkelcellskarcinom

2021-01-15

atezolizumab

Tecentriq

lungcancer, 2:a linjen, icke-småcellig

2021-07-01

avelumab

Bavencio

urotelial cancer

2021-07-01

andexanet alfa

Ondexxya

antidot NOAK

2020-10-16

atezolizumab

Tecentriq

urotelial cancer

2021-07-01

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2021-02-16

asfotas alfa

Strensiq

hypofosfatasi

2021-03-31

atezolizumab

Tecentriq

lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

lungcancer, 1:a linjen, småcellig

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

bröstcancer trippelnegativ

2021-07-01

atezolizumab

Tecentriq

hepatocellulär cancer

2021-04-16

bulevirtid

Hepcludex

hepatit D

2020-11-26

brolucizumab

Beovu

makuladegeneration

2021-01-29

blinatumomab

Blincyto

akut lymfatisk leukemi

2021-07-01

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

2019-06-05

benralizumab

Fasenra

astma

2021-09-01

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2021-07-01

cemiplimab

Libtayo

kutan skivepitelcancer

2021-01-15

darvadstrocel

Alofisel

Mb Crohn

2018-06-28

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2021-05-11

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2019-10-10

dupilumab

Dupixent

astma

2021-09-01

durvalumab

Imfinzi

lungcancer, icke-småcellig, lokalt avancerad

2019-01-04

dextrometorfan/kinidin

Nuedexta

amyotrofisk lateral skleros

2018-03-02

dinutuximab beta

Qarziba

högriskneuroblastom

2021-06-11

durvalumab

Imfinzi

lungcancer, 1:a linjen, småcellig

2021-07-01

edaravon

Radicava

amyotrofisk lateral skleros

2017-11-17

elosulfas alfa

Vimizim

mukopolysackaridos typ IVA

2020-06-24

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2016-09-01

erenumab

Aimovig

migrän

2021-01-18

emtricitabin/tenofovirdisoproxil

emtricitabin/ tenoforvirdisoprostil

hiv-profylax

2018-06-11

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2020-06-26

esketamin

Spravato

depression

2021-06-30

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2021-02-16

eculizumab

Soliris

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

2021-02-05

eculizumab

Soliris

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2021-02-05

fremanezumab

Ajovy

migrän

2021-01-18

filgotinib

Jyseleca

reumatoid artrit

2021-07-01

gemtuzumabozogamicin

Mylotarg

akut myeloid leukemi

2019-03-07

genmodifierade autologa stamceller

Zynteglo

β-thalassemi

2020-11-30

galkanezumab

Emgality

migrän

2021-01-18

givosiran

Givlaari

akut hepatisk porfyri

2021-03-11

elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor

Kaftrio

cystisk fibros

2021-03-31

ibrutinib

Imbruvica

mantelcellslymfom

2017-12-28

imlifidas

Idefirix

avstötningsprofylax inför njurtransplantation

2021-06-28

inotuzumab ozogamicin

Besponsa

akut lymfatisk leukemi

2018-05-16

irinotekan

Onivyde

bukspottkörtelcancer

2018-03-02

ivakaftor

Kalydeco

cystisk fibros

2019-06-29

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2020-06-26

inklisiran

Leqvio

hyperlipidemi

2021-03-01

ipilimumab

Yervoy

malignt melanom avancerat, kombination med Opdivo

2021-09-15

isatuximab

Sarclisa

multipelt myelom

2021-09-24

inotersen

Tegsedi

transtyretinamyloidos

2021-09-24

pembrolizumab

Keytruda

urotelial cancer

2021-07-01

pembrolizumab

Keytruda

Hodgkins lymfom

2021-05-11

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer, 2:a linjen

2019-01-17

pembrolizumab

Keytruda

huvud- och halscancer, 1:a linjen

2020-05-29

pembrolizumab

Keytruda

kolorektalcancer

2021-05-24

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer adjuvant

2019-01-04

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer metastaserad

2021-03-12

pertuzumab

Perjeta

bröstcancer neoadjuvant

2021-03-12

pertuzumab/trastuzumab

Phesgo

bröstcancer metastaserad

2021-03-12

pertuzumab/trastuzumab

Phesgo

bröstcancer neoadjuvant

2021-03-12

pixantron

Pixuvri

Non-Hodgkin-B-cellslymfom

2016-05-04

polatuzumab vedotin

Polivy

diffust storcelligt B-cellslymfom

2020-09-11

pembrolizumab

Keytruda

lungcancer, 1:a linjen, icke-småcellig

2021-07-01

patisiran

Onpattro

transtyretinamyloidos

2021-09-24

ravulizumab

Ultomiris

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

2021-02-05

ravulizumab

Ultomiris

atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

2021-02-05

risdiplam

Evrysdi

spinal muskelatrofi

2021-04-26

reslizumab

Cinqaero

astma

2021-09-01

teduglutid

Revestive

korttarmssyndrom

2015-03-24

tisagenlekleucel

Kymriah

akut lymfatisk leukemi

2019-05-17

tezakaftor/ivakaftor

Symkevi

cystisk fibros

2019-06-29

trastuzumab emtansin

Kadcyla

bröstcancer, HER-2-positiv

2020-03-20

tisagenlekleucel

Kymriah

diffust storcelligt B-cellslymfom

2020-04-29

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

bröstcancer, HER-2-positiv

2021-02-19

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2021-07-01

tafamidis

Vyndaqel

transtyretinamyloidos

2021-09-03

upadacitinib

Rinvoq

reumatoid artrit

2021-07-01

vismodegib

Erivedge

basalcellscarcinom

2016-05-17

volanesorsen

Waylivra

familjär kylomikronemi

2020-06-23

varicella-zostervirus

Shingrix

bältrosvaccin

2020-12-14

voretigene neparvovek

Luxturna

hereditär retinaldystrofi

2021-06-01

pembrolizumab

Keytruda

njurcellscancer,1:a linjen

2021-10-13

avelumab

Bavencio

njurcellscancer,1:a linjen

2021-10-13

ipilimumab

Yervoy

njurcellscancer,1:a linjen

2021-10-13

nivolumab

Opdivo

njurcellscancer,1:a linjen

2021-10-13