Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. Rådet för nya terapier, NT-rådet, utser vilka läkemedel som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de ska användas. 

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. Modellen är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Regionerna och SKR utför tillsammnas arbetet i de funktioner som stöttar nationellt ordnat införande. 

Nationellt ordnat införande bygger också på nära samarbete med myndigheter, framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kliniska experter, läkemedelsföretag och patienter.

Följ de olika stegen i processen för nationellt ordnat införande här nedan.