Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Hälsoekonomisk värdering

Alla läkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska genomgå en hälsoekonomisk värdering, för att utreda om kostnaden för läkemedlet motsvarar samhällets betalningsvilja.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför den hälsoekonomiska värderingen.

Tidpunkt för ansökan om hälsoekonomisk värdering

TLV tar emot underlag för att påbörja den hälsoekonomiska värderingen från läkemedelsföretaget vid ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP). Redan innan dess kan företaget och TLV ha kontakt för att utreda förutsättningarna för värderingen. Detta möjliggör en snabb handläggning. Den hälsoekonomiska värderingen kan vara färdig inom ett par månader efter marknadsföringsgodkännande.

Beslut om läkemedelssubvention

För förskrivningsläkemedel fattar Nämnden för läkemedelsförmåner på TLV beslut om läkemedlet ska omfattas av läkemedelssubvention, baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen. På samma sätt utgör den hälsoekonomiska värderingen av rekvisitionsläkemedel en del av beslutsunderlaget för NT-rådets rekommendation om användning.

Hälsoekonomins grunder

En hälsoekonomisk värdering är viktig i bedömningen av ett nytt läkemedel.

Senast ändrad