Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets ledamöter

Ordförande: Gerd Lärfars, docent invärtesmedicin, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté, vice ordf Stockholms medicinska råd; Region Stockholm

Koordinator: Sofie Alverlind, leg apotekare; Sveriges Kommuner och Regioner

Ordinarie ledamöter

Anders Bergström, leg apotekare, läkemedelschef Region Norrbotten; Norra sjukvårdsregionen

Torbjörn Söderström, överläkare Klinisk farmakologi, chefläkare Karolinska sjukhuset, Region Stockholm-Gotland

Maria Landgren, leg apotekare, läkemedelschef Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Anna Lindhé, leg apotekare, ordförande beredningsgrupp läkemedel Västra götalandsregionen; Västra sjukvårdsregionen

Mårten Lindström, överläkare kardiologi, ordf läkemedelskommittén Region Jönköpings län; Sydöstra sjukvårdsregionen

Mikael Köhler, chefläkare Uppsala Akademiska sjukhus; specialist internmedicin och hematologi, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Gustaf Befrits, hälsoekonom; Region Stockholm

Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås och Prioriteringscentrum; Linköpings universitet

Adjungerade ledamöter

Jan Liliemark, professor i farmakoterapi, avdelningschef SBU; medicinsk rådgivare

Freddi Lewin, docent, överläkare onkologi, Region Jönköpings län; ordf Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel

Ricard Nergårdh, överläkare, barnendokrinolog, Region Uppsala län

Andreas Hager, jurist; rådgivare patientmedverkan

Mikael Svensson, leg apotekare, Sveriges Kommuner och Regioner; koordinator förhandling

Johanna Glad, leg apotekare, Region Skåne; koordinator Horizon scanning

Lena Gustafsson, leg apotekare, Västra Götalandsregionen; koordinator marknadsfunktionen

Kristina Aggefors, leg apotekare, Region Stockholm; koordinator livscykelfunktionen

Kontakt: Sofie Alverlind, sofie.alverlind@skr.se; 08-452 7616

Senast ändrad 2019-12-02