Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppföljning

Inom Regionernas samverkansmodell följs introduktionen av de läkemedel som beslutats för nationell samverkan. Syftet med den nationella uppföljningen är att ta reda på om NT-rådets rekommendation följs och se om det är en jämlik användning i landet. Huvudsakliga datakällor är eHälsomyndighetens läkemedelsstatistik och Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister. I vissa fall inhämtas också data från kvalitetsregister. Omfattningen av uppföljningen varierar beroende på prioritering från NT-rådet och tillgång till data.

Varje kvartal sammanställs försäljningsstatistik över alla läkemedel som omfattas av ordnat införande. Statistiken skickas till regionernas kontaktpersoner och omfattar försäljningen både på recept och rekvisition.

Aktuella rapporter

Substans Läkemedel Indikation Datum

alemtuzumab

Lemtrada

multipel skleros

2014-04-15

olaparib

Lynparza

ovarialcancer

2018-11-07

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2019-09-04

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2019-09-04

erenumab

Aimovig

migrän

2019-09-16

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2020-01-31

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2020-01-31

sakubitril-valstartan

Entresto

hjärtsvikt

2020-02-04

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2020-02-12

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2020-02-12

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2020-02-12

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2020-02-12

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2018-10-26

benralizumab

Fasenra

astma

2019-02-05

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2018-10-26

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2018-10-26

mepolizumab

Nucala

astma

2019-02-05

reslizumab

Cinqaero

astma

2019-02-05