Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Bedömning av beprövad erfarenhet för medicinteknik

Svensk hälso- och sjukvård ska enligt lagstiftningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är egentligen beprövad erfarenhet? Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har nu tagit fram en policy för hur begreppet ska vägas in rådets bedömningar.  

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har till uppgift att utfärda rekommendationer för införande av medicinteknik i hälso- och sjukvården. Grunden i MTP-rådets rekommendationer baseras, som ofta i vårdprioriteringar, på den så kallade etiska plattformen, men också på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad innebär egentligen beprövad erfarenhet och hur ska den viktas i förhållande till vetenskaplig evidens? MTP-rådet har nu utarbetat en policy för hur beprövad erfarenhet ska vägas in i de bedömningar som ligger till grund för rådets rekommendationer.  

Policy - beprövad erfarenhet 

Senast ändrad